27/06/2021

Karta vojaka Štefana Juríčka zo zajatia

Kartu písanú na brezovej kôre do múzea darovala rodina Juríčkovcov.

Zistiť viac

Poslal ju Štefan Juríček v roku 1915 zo zajatia v Rusku, do ktorého sa dostal ako rakúsko-uhorský vojak v čase I. svetovej vojny. Karta dopĺňa do múzea už skôr darované legionárske uniformy a súčasti výstroja Štefana Juríčka.

Prepis a preklad textu:

averz:

Tabori posta    Levelezőlap
Tehintetes úr
Juricsek Samu   szam4.

Nitra megye      Szenicz.


Okrúhla pečiatka vľavo:     
....POSTAHIVATAL           
.915 NOV 17
50


Okrúhla pečiatka vpravo: text celkom nezreteľný

 

Preklad averzu:

Táborová pošta   Korešpondenčná karta
Vážený pán
Juríček Samuel    číslo 4

Nitrianska župa   Senica

pečiatka:

.... poštový úrad
17. novembra 1915

 

 

reverz:

Milí Brate                   15/11. 1915

Zdelujem ti že tvoj dopis som
dostal zakerí ti pekne dakujem
a dostal som aj od Jana kartu a
z domu paklík kerému som sa
potešel lebo nam je tu kandale
h... dale si mislí a písal som už
aj o druhí: sme tu najednom mieste
Spozdravom ostavam tvoj Brat
Juricsek Istvan

 

Text po ľavej strane kolmo dolu:

Pozdravujem aj rodinu

Text po pravej strane kolmo hore:

Nazdar.piš...

Zatvoriť
Reliéf zo Štefánikovej Mohyly

16/10/2019

Reliéf zo Štefánikovej Mohyly

Reliéf pochádza z východnej strany tumby Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Pri rekonštrukcii Mohyly v rokoch 1989 -1996 bol tento poškodený reliéf zložený a nahradený kópiou.

Zistiť viac

Od decembra 2014 je reliéf vystavený v Múzeu Dušana S. Jurkoviča. Reliéf o hmotnosti vyše jednej tony a rozmeroch 183 x 124 cm je vytesaný z jedného kusa spišského travertínu. Nesie nápis: "ZAHYNULI PÁDOM LIETADLA DŇA 4. MÁJA 1919. PRI BRATISLAVE." Ľavý horný roh reliéfu so začiatkom nápisu je poškodený. 

Zatvoriť

21/07/2019

Národopisná výstava vo Vsetíne 1892

Fotografia z národopisnej výstavy vo Vsetíne z roku 1892, do ktorej sa Dušan Jurkovič zapojil zbieraním materiálu i expozíciou valašskej izby.

Zistiť viac

Na zadnej strane fotografie je text:
"Národopisná výstava na Vsetíně r. 1892.
       V strede: Dušan Jurkovič 
"
Fotografiu darovala Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Katarína Salayová-Jurkovičová, vnučka architekta Jurkoviča. 

Zatvoriť
Dózička z Haliče

21/07/2019

Dózička z Haliče

Túto dózičku si doniesol Dušan Jurkovič zo západnej Haliče, kde v čase I. svetovej vojny navrhoval vojenské cintoríny.

Zistiť viac

Dózičku darovala Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Katarína Salayová-Jurkovičová, vnučka architekta Jurkoviča.

Zatvoriť
firemná obálka

25/06/2019

Obálka s logom Jurkovičovej tehelne

Obálku darovala Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Katarína Salayová-Jurkovičová, vnučka architekta Jurkoviča.

Zistiť viac
Zatvoriť
Fotografia rodiny Jurkovičovcov

25/06/2019

Fotografia rodiny Jurkovičovcov

Na fotografii sú: Dušan S. Jurkovič s manželkou Boženou, rodenou Bartelmusovou (1883 – 1965), i synmi Pavlom (1907 – 2005), Jurajom (1904 – 1963) a Jánom (1905 – 1986).

Zistiť viac

Fotografiu Múzeu Dušana S. Jurkoviča venovala pani Eva Papánková.

Zatvoriť
vizitka

27/11/2018

Vizitka Dušana Jurkoviča

Vizitku darovla Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Eva Papánková.

Zistiť viac

Na rube vizitky je Jurkovičovo blahoželanie k sobášu jeho priateľovi, Brezovčanovi Ivanovi Papánkovi.

 

Zatvoriť