Expozície múzea

RANÝ JURKOVIČ
Prvá expozícia múzea približuje Jurkovičovu ranú tvorbu. Základné informácie o nej ponúka na paneloch s textami a sprievodným obrazovým materiálom. Návštevníci si na veľkoplošnej obrazovke môžu pozrieť virtuálnu prehliadku nerealizovanej Jurkovičovej vízie centra Luhačovíc, k dispozícii je im aj veľký otočný model jednej z Jurkovičových najznámejších stavieb - Janova domu v Luhačoviciach. V dioráme Jurkovičova izba je vystavený pôvodný Jurkovičom navrhnutý nábytok, zapožičaný naším cezhraničným partnerom - luhačovickým múzeom. Ide o posteľ, skriňu a toaletný stolík z hosťovských izieb Janova domu. Spracovanie diorámy navodzuje predstavu miestnosti z doby vzniku nábytku (1902).

BREZOVÁ
Expozícia Brezová predstavuje minulosť tohto mestečka, kde 22. 9. 1848 Slováci prvýkrát bojovali za svoju národnú slobodu. Medzi cenné exponáty patria pečatidlá a pečate Brezovej, praveké a stredoveké archeologické nálezy, I. vydanie Kralickej biblie (6. diel), nástroje najvýznamnejšieho brezovského remesla - garbiarstva, pôvodná busta z pomníka Majstra Jana Husa - jediného na Slovensku. Boj obyvateľov za slobodu dokladajú pamiatky na hurbanovcov, legionárov, či partizánskeho veliteľa Jána Reptu. Návštevníci sa na paneloch dozvedia o každodennom živote našich predkov - ako sa živili, ako bývali, ako sa obliekali, čo jedli, čomu verili, ako a o čom rozmýšľali. Môžu si pozrieť napríklad model rodného domu architektovho starého otca Samuela Jurkoviča, brezovský kroj. Textom, obrazom, ale aj prostredníctvom dotykovej obrazovky je predstavené, pre Brezovú typické, kopaničiarske osídlenie. Atmosféru starej Brezovej sprítomňujú panely s dobovými fotografiami.

JURKOVIČ V BREZOVEJ
Táto expozícia sa venuje Dušanovi Jurkovičovi a jeho tvorbe v rodnom kraji. Vzácnymi exponátmi sú Jurkovičove osobné predmety darované jeho vnučkou - päť albumov fotografií, ale aj Jurkovičove hodinky, dózička, ktorú si priniesol na pamiatku z Haliče, jeho knihy, či fotografie predkov. Panely ponúkajú informácie o Jurkovičových dielach v Brezovej. Sú to: pamätná tabuľa udalostí roku 1848, náhrobník rodiny Papánkovcov, brána na brezovský cintorín, Dejinný pamätník, pamätník hurbanovských bojov, pamätník v Hurbanovej doline a Mohyla M. R. Štefánika. Najväčším exponátom je originál travertínovej platne z tumby Mohyly M. R. Štefánika. Táto platňa bola z Mohyly demontovaná pri jej rekonštrukcii a nahradená kópiou. V expozícii sú vystavené aj rovnopisy pamätných listín, ktoré boli vložené do základného kameňa Mohyly, či stuhy z vencov zo Štefánikovho pohrebu a z vencov kladených na Mohyle. Názornú predstavu ponúka model Mohyly. Model sa roztvára, aby ukázal vnútro Mohyly s hrobkou. Veľkoplošná obrazovka umožňuje návštevníkom vzhliadnuť virtuálne prehliadky Jurkovičovej tvorby.